Personlig Assistans Eskilstuna

Gör livet lättare

Fördelar med att välja oss

En av våra starkaste sidor är att vi har erfarenhet av att både vara brukare och arbetsgivare. Det ger oss en unik position att ta fram en väl fungerande personlig assistans. Vi har med andra ord både brukar- och arbetsgivarperspektivet på tjänsterna.

Baserat på närmare 20 års erfarenhet av personlig assistans i Eskilstuna vill vi skapa trygghet för våra kunder, som också kan känna att vi alltid vet vad vi pratar om.

Vi har naturligtvis de tillstånd som krävs för att tillhandahålla personlig assistans och är också godkända av IfA - organisationen för personer med assistansbehov.

Din assistans anpassas efter dina behov. Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med och kan anpassa dem i den utsträckning du önskar.