Personlig Assistans Eskilstuna

Gör livet lättare

Assistans

Du som har svåra funktionsnedsättningar och behov av kontinuerligt stöd i ditt dagliga liv har möjlighet att ansöka om personlig assistans. Funktionsnedsättningarna kan vara exempelvis fysiska eller psykiska nedsättningar som inte beror på ålder och orsakar svårigheter att klara sig utan stöd.

Det kan handla om både medfödda skador som utvecklingsstörning eller autism, eller skador man fått i vuxen ålder som orsakar stora svårigheter för individen att klara sig själv.

Är behovet 20 timmar i veckan eller mindre är det kommunen som betalar för din personliga assistans i Eskilstuna. Är behovet större än så är det försäkringskassan som betalar. Behovet följs upp regelbundet för att utvärdera eventuella förändringar av assistansbehovet.

Kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig redan från start.